Sempre que donis d'alta una nova empresa a la plataforma, hauràs de crear un nou contracte per ella. També podràs crear nous contractes per l'empresa que ja disposin d'algun inicialment en funció de si duràs a terme noves tasques a les instal·lacions, etc.


Per donar d'alta un contracte a la plataforma hauràs de dirigir-te a: 


Coordinació à Gestió d'Empreses à Contractes à Icona 

Un cop hagis accedit, hauràs d'omplir les dades marcades amb un *

Hauràs de seleccionar el desplegable al vostre "Gestor de contracte i servei"

I on prestaràs el servei, marcant la casella que correspongui. 


Hauràs de fer clic al botó acceptar que visualitzaràs al final de la pàgina.