Per consultar l'estat dels documents d'una empresa en Homologació accedeix a Gestió documental --> Documents d'empresa.


 

Podràs trobar els documents en els següents estats:  

 Document vàlid

* Document invàlid

  Documento pendent de revisió