Si necessites crear més empreses a la plataforma, pots utilitzar l'opció per crear de forma massiva les empreses a la plataforma. Per fer-ho hauràs de dirigir-te a:


Coordinació Gestió d'Empreses à Empreses à Icona 


Visualitzaràs un menú amb les passes que hauràs de seguir, i la primera opció serà descarregar la plantilla que hauràs de complimentar per crear les empreses:  


Únicament hauràs de seguir els passos descrits que visualitzaràs.