Per consultar la documentació d'un determinat treballador pots dirigir-te a:


Coordinació / Gestió Documental / Documents treballadors 


A aquesta finestra, per facilitar la localització del treballador, pots filtrar pel seu NIF, cognoms, nom de l'empresa, etc. Els documents poden visualitzar-se en els següents estats:


 Documento vàlid

* Documento invàlid

  Documento pendent de revisió