La parametrització dels documents consisteix a indicar a qui s'entregarà la documentació de l'empresa titular, i, com i quan es requereix la documentació a les empreses contractistes i subcontractistes. 


La parametrització dels documents es pot realitzar per:


  1. Nivells Jeràrquics: quan el document es vol ensenyar/sol·licitar a totes les empreses contractistes i subcontractistes que pertanyen al mateix centre de treball o zona. 
  2. Serveis: Quan un document es vol ensenyar/sol·licitar a aquelles empreses contractistes i subcontractistes que tinguin un determinat servei al seu contracte.
  3. Tipus de treballador: Es diferencia entre treballador autònom, treballador a compte d'altri, etc. 
  4. Rols: En aquest cas la documentació es vol ensenyar/sol·licitar a les empreses contractistes i subcontractistes, dependent dels rols que hagin assignat els seus treballadors.
  5. Vehicles: La documentació es diferenciarà pel tipus de vehicle que les empreses contractistes i subcontractistes creen a la plataforma.
  6. Equips de treball: La documentació es diferenciarà pel tipus de maquinària que les empreses contractistes i subcontractistes creen a la plataforma.

Per parametritzar la documentació hauràs de dirigir-te a:


Configuració à Definició paràmetres 


i seleccionar l'opció per la qual hauràs de realitzar la parametrització.


Un cop dins de l'opció desitjada, hauràs de fer clic a la icona. En el moment que visualitzis el llistat amb tots els documents creats a la plataforma hauràs de localitzar el document que desitgis parametritzar, marcar la casella i fer clic a botó "Acceptar", situada al final de la pàgina. Quan visualitzis el llistat de tots els documents que tenen creats a la plataforma simplement hauràs de localitzar el document que desitgis parametritzar, marcar la casella d'aquest i fer clic al botó "acceptar", situat al final de la pàgina.